kottar

images

Priests
 • 01 Vicar Forane : Fr.Micheal Angeles
 • 02Parish Priest : Fr. Fr.Pascalies
 • 03Co. Priest : Fr.Shajan Cecil
Convents
 • 01SR. Lilly
 • 02SR. Freeda
 • 03SR. Motcham
 • 04SR. Christy
Association
 • 01 Legion Of Mary
 • 02Kudumba Nala Iyakkam
 • 03Catholic Association
 • 04Catholic Seva Sangam
 • 05 Vinent Dc Paul Sangam
 • 06Ulnaatu Meenavar Sangam
 • 07Kaikal Pengal Iyakkam
 • 08Christuvar Marumalarchi Iyakkam
 • 09Ilam Tholilaalar Iyakkam
 • 10Teachers Team
 • 11Maraikalai Mantram